Login

Signup

1.5.2020 zahájilo činnost

Regionální dobrovolnické centrum hl. města Prahy, provozované Letokruhem, z.ú.

Regionální dobrovolnická centra jsou realizována v rámci projektu Ministerstva vnitra ČR Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center, Operační program zaměstnanost ESF, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724.

 

Regionální dobrovolnická centra zřizuje i finančně podporuje Ministerstvo vnitra ČR. Jde o informační a kontaktní centra pro dobrovolníky, neziskové organizace, příspěvkové organizace či obce v daném kraji v oblasti dobrovolnictví.

Kontakty na Regionální dobrovolnická centra v dalších krajích:

 

Hlavní město Praha – provozovatel Letokruh, z. ú.

Středočeský kraj – provozovatel Letokruh, z. ú.

Jihočeský kraj – provozovatel KreBul, o. p. s.

Plzeňský kraj – provozovatel TOTEM, z.s.

Karlovarský kraj – provozovatel INSTAND, Institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, z. ú.

Ústecký kraj – provozovatel Dobrovolnické centrum, z. s.

Liberecký kraj – provozovatel ADRA, o.p.s.

Pardubický kraj – provozovatel Koalice nevládek Pardubicka, z. s.

Jihomoravský kraj – provozovatel Plán B, z. s.

Zlínský kraj – provozovatel Charita Uherský Brod

Moravskoslezský kraj – provozovatel ADRA, o. p. s.