Login

Signup

Regionální dobrovolnické centrum hl. m. Prahy nabízí bezplatné vzdělávání pro dobrovolníky a pro koordinátory dobrovolníků dle aktuálních dotačních možností.

 

Aktuálně nabízíme:

Supervize koordinátorů dobrovolníků

Komu je určena: pro všechny, kteří pracují s dobrovolníky 
Délka trvání: 2 hodiny
Místo konání: v DobroPointu PRAHA (Letokruh, Michelská 21/61, Praha 4)
Obsah/témata: reflektování své práce, zlepšení svých dovedností nebo ujasnění své role koordinátora dobrovolníků ve vaší organizaci
Termíny a přihlašování: 20.9.2023, 1.11.2023, 6.12.2023, 17.1.2024 – vždy od 10:00 do 12:00
přihlašování zde

 

Supervize je zdarma pro pracovníky organizací registrovaných v Databázi Regionálního dobrovolnického centra hl. m. Prahy. Zaregistrovat se v databázi můžete zde.

Kurz pro koordinátory dobrovolníků

Komu je kurz určen: koordinátorům dobrovolníků ve vysílajících organizacích, pracovníkům v přijímajících organizacích pověřeným péčí o dobrovolníky 
Délka trvání: 8 hodin
Místo konání: Letokruh, Michelská 21/61, Praha 4
Obsah školení: aktuální legislativa dobrovolnictví, práva a povinnosti dobrovolníků, komunikace s dobrovolníky, úvod do supervize, fundraising, organizační náležitosti dobrovolnictví atd.
Termíny a přihlašování: pondělí 13. listopadu 2023, 9.00 – 16.30
přihlašování zde

 

Kurz je zdarma pro pracovníky organizací registrovaných v Databázi Regionálního dobrovolnického centra hl. m. Prahy. Zaregistrovat se v databázi můžete zde.