Login

Signup

Informace o organizaci

Unie porodních asistentek, z. s.

Unie porodních asistentek, z. s., je neziskovou profesní organizací porodních asistentek a studentek porodní asistence. Podílí se na rozvoji oboru porodní asistence v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky a přispívá ke zkvalitnění péče o ženu a dítě. Poskytuje odbornou podporu porodním asistentkám a informační a poradenský servis těhotným ženám a jejich rodinám.

Sídlo: Londýnská 596/28, 120 00 Praha 2
IČ: 27016111
Statutární zástupce: Magdaléna Ezrová, prezidentka
Školení: ne
Akreditovaný program
dle zák. 198/2002 Sb:
ne
Kontaktní osoba Lidka Weinzettl, výkonná ředitelka

 

Zaměření organizace

Kontaktní informace