Login

Signup

Informace o organizaci

R – Mosty, z.s.

Posláním zapsaného spolku R-Mosty je profesionální pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením v České republice, včetně poskytování konzultačních a poradenských služeb, vzdělávání dětí, dospělých i učitelů.
R-Mosty, z.s. se v současnosti věnují zejména práci s lidmi ohroženými sociálním vyloučením, s osobami v krizi, rodinami s dětmi, mládeží a pomoci osobám bez přístřeší. Etnická příslušnost není podmínkou přijetí do služeb.

Sídlo: Blahoslavova 230/4, 130 00 Praha 3
IČ: 67776779
Statutární zástupce: Mgr. Jakub Čihák, ředitel
Školení: ne
Akreditovaný program
dle zák. 198/2002 Sb:
ne
Kontaktní osoba Lucie Mudrová

 

Kontaktní informace