Login

Signup

Informace o organizaci

Prostor pro rodinu, z.ú.

Tvoříme prostor, ve kterém je možné sladit svou práci a péči o rodinu.
Prostor pro rodiče, pro pečující a pro zaměstnavatele.
Prostor v srdci společnosti.

Sídlo: Thákurova 3, 160 00 Praha 6
IČ: 22735224
Statutární zástupce: Mgr. Karolína Nedělová, ředitelka
Školení: ano (dobrovolníků pro vlastní potřebu)
Akreditovaný program
dle zák. 198/2002 Sb:
ano
Kontaktní osoba Monika Frydrychová

Kontaktní informace