Login

Signup

Informace o organizaci

PROSAZ, z. ú.

Pečujeme - Rozumíme - Ochraňujeme - Spojujeme - Aktivizujeme - Zaměstnáváme
Naším cílem je pomáhat lidem se zdravotním postižením žít běžným životem v majoritní společnosti.

Sídlo: Kodymova 2526/4, 158 00 Praha 13
IČ: 43005853
Statutární zástupce: Ing. Iveta Pešková, ředitelka
Školení: ne
Akreditovaný program
dle zák. 198/2002 Sb:
ne
Kontaktní osoba Jiří Roček

 

Kontaktní informace