Login

Signup

Informace o organizaci

proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s.

V proFem usilujeme o zlepšení situace v oblasti domácího a sexuálního násilí již od roku 1993.

Sídlo: V luhu 715/6, 140 00 Praha 4
IČ: 25768255
Statutární zástupce: Jitka Poláková, ředitelka
Školení: ano (školení dobrovolníků pro vlastní potřebu)
Akreditovaný program
dle zák. 198/2002 Sb:
ano
Kontaktní osoba Iva Peterková

Kontaktní informace