Login

Signup

Informace o organizaci

Poradna pro integraci, z.ú.

Naším posláním je pomoc cizincům při integraci do společnosti tak, aby se mohli stát plnohodnotnými občany se všemi právy i povinnostmi. Cílem naší práce je i zmírnění diskriminace a xenofobních nálad ve společnosti. Poradna poskytuje právní, sociální či psychosociální pomoc a podporu při vzdělávání. Dále poskytuje vyučování českého jazyka pro děti i dospělé a nabízí i doučování běžných školních předmětů.

Sídlo: Opletalova 921/6, 110 00 Praha 1
IČ: 67362621
Statutární zástupce: Mgr. Bc. Monika Korábová, ředitelka
Školení: ne
Akreditovaný program
dle zák. 198/2002 Sb:
ne
Kontaktní osoba Mgr. Nikol Kováčová

 

Kontaktní informace