Login

Signup

Informace o organizaci

Ošetřovatelský domov Praha 3 p.o.

Posláním OŠD Praha 3 je prostřednictvím pobytové služby poskytovat odbornou pomoc, podporu a péči lidem nad 50 let se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nejsou schopni žít bez pravidelné pomoci doma.

Sídlo: Pod lipami 2570/44, 130 00 Praha 3
IČ: 65990641
Statutární zástupce: Bc. Petra Gabriel Lojdová, MBA, ředitelka
Školení: ne
Akreditovaný program
dle zák. 198/2002 Sb:
ne
Kontaktní osoba Eva Malá, DiS

 

Kontaktní informace