Login

Signup

Informace o organizaci

Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.

Mezi hlavní činnosti organizace patří poskytování bezplatného právního a sociálního poradenství žadatelům o mezinárodní ochranu a další cizincům v České republice, pořádání vzdělávacích programů pro laickou i odbornou veřejnost a další aktivity zaměřené na podporu integrace cizinců.

Jedním z cílů OPU je boj proti xenofobii a rasové a národnostní nesnášenlivosti.

Sídlo: Poděbradská 173/5, Praha 9
IČ: 45768676
Statutární zástupce: JUDr. Martin Rozumek, ředitel
Školení: ano (dobrovolníků pro vlastní potřeby)
Akreditovaný program
dle zák. 198/2002 Sb:
ano
Kontaktní osoba Pavla Merhautová

 

Kontaktní informace