Login

Signup

Informace o organizaci

ORBI PONTES z.s.

Naším cílem je šíření osvěty v oblasti sluchového postižení.
Veškeré aktivity ORBI PONTES usilují o zlepšení komunikace mezi světem slyšících a světem neslyšících. Vysvětlujeme rozdíly mezi sluchovým postižením, boříme mýty o komunikaci, učíme veřejnost využívat komunikační prostředky, jako je simultánní přepis a tlumočení do znakového jazyka.

Sídlo: Brichtova 819/8, 152 00 Praha 5
IČ: 22611100
Statutární zástupce: Ladislav Kratochvíl, ředitel
Školení: ne
Akreditovaný program
dle zák. 198/2002 Sb:
ne
Kontaktní osoba Ladislav Kratochvíl

 

Zaměření organizace

Kontaktní informace