Login

Signup

Informace o organizaci

Okamžik, z. ú.

Posláním Okamžiku je podporovat plnohodnotný a samostatný život lidí se zrakovým postižením a propojovat ho se světem lidí bez postižení prostřednictvím sociálních služeb, dobrovolnických, kulturních, osvětových a jiných aktivit.

Sídlo: Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4
IČ: 70837791
Statutární zástupce: MgA. David Lobpreis, MBA., ředitel
Školení: ano (dobrovolníků pro vlastní programy)
Akreditovaný program
dle zák. 198/2002 Sb:
ano
Kontaktní osoba Mgr. Jana Vondráčková

Zaměření organizace

Kontaktní informace