Login

Signup

Informace o organizaci

Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1

Český červený kříž působí především v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. Hlavní okruhy činnosti ČČK jsou v návaznosti na Ženevské úmluvy stanoveny ve Statutu mezinárodního hnutí ČK&ČP,  Zákoně o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o ČSČK a ve Stanovách ČČK. Při naší činnosti se řídíme 7 principy Hnutí Červeného kříže: humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolnost, jednota a světovost.

Sídlo: Hellichova 11b/632, 118 00 Praha 1
IČ: 75095343
Statutární zástupce: Josef Šonka, předseda
Školení: ano (dobrovolníků pro vlastní programy)
Akreditovaný program
dle zák. 198/2002 Sb:
ne
Kontaktní osoba Silvie Křížová

 

Kontaktní informace