Login

Signup

Informace o organizaci

Nová škola, o.p.s.

 

Obecně prospěšná společnost Nová škola je nevládní, nezisková organizace, která od roku 1996 podporuje inkluzivní vzdělávání menšin, cizinců či jinak sociálně či kulturně znevýhodněných dětí a mládeže.

Působíme v Praze, ale většinu našich současných projektů realizujeme na území celé České republiky. Mezi naše hlavní cílové skupiny patří sociálně znevýhodněné děti a mládež, ale i pedagogové a široká veřejnost.

Sídlo: Křižíkova 344/6, 186 00 Praha 8
IČ: 25768867
Statutární zástupce: Mgr. Jan Zajíc, ředitel
Školení: ano (dobrovolníků pro vlastní programy)
Akreditovaný program
dle zák. 198/2002 Sb:
ne
Kontaktní osoba Mgr. Lucie Paukerová

 

Kontaktní informace