Login

Signup

Informace o organizaci

Národní ústav pro autismus, z. ú.

Naším posláním je podporovat lidi s poruchou autistického spektra a lidi kolem nich, aby se jim žilo lépe.

Sídlo: V Holešovičkách 593/1a, 182 00 Praha 8
IČ: 26623064
Statutární zástupce: Ing. Magdalena Šubrt Thorová, výkonná ředitelka
Školení: ano (dobrovolníků pro vlastní programy)
Akreditovaný program
dle zák. 198/2002 Sb:
ano
Kontaktní osoba Kateřina Szczepaniková

 

Kontaktní informace