Login

Signup

Informace o organizaci

Nadace rozvoje občanské společnosti

Našim posláním je rozvíjet občanskou společnost a český neziskový sektor. Nadačními příspěvky z grantových programů podporujeme projekty, které pomáhají ohroženým a znevýhodněným skupinám, podporují lidská práva a demokratické hodnoty nebo jinak oživují zájem občanů o místní rozvoj a veřejný život.

Rozvíjíme vlastní charitativní a společensky odpovědné projekty. Jednou z našich klíčových cílových skupin jsou děti a mladí lidé, které podporujeme v rámci specifických programů. Také trvale usilujeme o rozvoj vzdělávání a zvyšování informovanosti v oblasti neziskového sektoru a o jeho celkovou profesionalizaci.

Sídlo: Na Václavce 1135/9, 150 00 Praha 5
IČ: 49279416
Statutární zástupce: Taťána Plecháčková, ředitelka
Školení: ne
Akreditovaný program
dle zák. 198/2002 Sb:
ne
Kontaktní osoba Nikol Hanzelková

 

Kontaktní informace