Login

Signup

Informace o organizaci

META, o.p.s.

Naším posláním je aktivně přispívat k nastavování a zkvalitňování podmínek podporujících rovné příležitosti rodin a dětí s migrační zkušeností, a to především v oblasti vzdělávání, které je jednou z podmínek úspěšného začlenění do společnosti.

Sídlo: Ječná 2127/17, 120 00 Praha 2
IČ: 26982633
Statutární zástupce: Zuzana Papáčková, ředitelka
Školení: ano (dobrovolníků pro vlastní programy)
Akreditovaný program
dle zák. 198/2002 Sb:
ano
Kontaktní osoba Zdena Hofmannová

Kontaktní informace