Login

Signup

Informace o organizaci

Maltézská pomoc, o.p.s. (pobočka Praha)

Základním cílem Maltézské pomoci je služba trpícím a potřebným v duchu křesťanské lásky k bližnímu. Výsledkem naší činnosti je pomoc osobám v začlenění se do života společnosti v rámci fyzických i psychických možností konkrétního jedince.

Sídlo: Lázeňská 485/2, 118 00 Praha 1
IČ: 26708451
Statutární zástupce: Ing. Jiří Juda, ředitel
Školení: ano (dobrovolníků pro vlastní programy, koordinátorů dobrovolníků)
Akreditovaný program
dle zák. 198/2002 Sb:
ano
Kontaktní osoba Dita Rudolfová

 

Kontaktní informace