Login

Signup

Informace o organizaci

Liga otevřených mužů

ZVYŠUJEME KVALITU ŽIVOTA MUŽŮ. Nevlastníme návod na správného muže a ani o něj neusilujeme. Místo toho podporujeme muže, aby o sobě přemýšleli a aktivně usilovali o osobní i společenskou změnu.

PROJEKT PATRON. V projektu je podporována schopnost mladých mužů vyrůstajících v zařízeních náhradní výchovy ve věku 17 – 21 let začlenit se do společnosti, včetně získání a udržení si zaměstnání. Patroni vytváří mladým mužům často chybějící model pozitivního mužského vzoru, předávají jim své zkušenosti a jsou jim podporou při vstupu do běžného života.

Sídlo: U Průhonu 773/12, 170 00 Praha 7
IČ: 27024491
Statutární zástupce: Mgr. Josef Petr, ředitel
Školení: ano (školení dobrovolníků pro vlastní potřebu)
Akreditovaný program
dle zák. 198/2002 Sb:
ano
Kontaktní osoba Lukáš Talpa

Zaměření organizace

Kontaktní informace