Login

Signup

Informace o organizaci

Komunitní centrum Petrklíč, z.s.

Cílem spolku je pracovat s dětmi, mládeží, rodinami, seniory a znevýhodněnými či dalšími osobami v rámci oblastí péče o domácnost, trávení volného času, prorodinných, kulturních, sportovních, sociálních a komunitních aktivit. Za účelem naplňování svého cíle spolek poskytuje sociální služby a vyvíjí jejich inovace, poskytuje vzdělávání a supervize, realizuje volnočasové aktivity a poskytuje konferenční servis a projektový management.

Sídlo: Nové náměstí 1746, 560 02 Česká Třebová
IČ: 03776395
Statutární zástupce: Bc. Jakub Fraj, předseda spolku a výkonný ředitel
Školení: ano (dobrovolníků pro vlastní programy)
Akreditovaný program
dle zák. 198/2002 Sb:
ano
Kontaktní osoba Mgr. Jana Perdomo, DiS., koordinátorka dobrovolníků

 

Kontaktní informace