Login

Signup

Informace o organizaci

Jihoměstská sociální a.s.

Pečujeme s úctou a respektem o seniory a hendikepované spoluobčany v jejich přirozeném domácím prostředí, tak dlouho, jak je to jen možné. V našich zařízeních vytváříme podmínky pro plnohodnotný a harmonický život klientů, podporujeme je v rozvoji zručnosti, schopností a vědomostí a usilujeme o zachování jejich vlastní identity, osobní integrity a nezávislosti.

Sídlo: Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4
IČ: 28461835
Statutární zástupce: Ing. Jan Schneider, ředitel
Školení: ne
Akreditovaný program
dle zák. 198/2002 Sb:
ne
Kontaktní osoba Jana Holubová

 

Zaměření organizace

Kontaktní informace