Login

Signup

Informace o organizaci

INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, z. s.

Jsme nevládní nezisková organizace, která se od roku 1991 zabývá mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním. Naším posláním je prostřednictvím dobrovolnických projektů, vzdělávacích programů a kampaní podporovat rozvoj tolerantní otevřené společnosti a aktivního odpovědného přístupu k okolnímu světu nejen v Čechách, ale i na celém světě.

Sídlo: Varšavská 249/30, 120 00 Praha 2
IČ: 18629008
Statutární zástupce: Petr Soběslavský, předseda
Školení: ano (školení dobrovolníků pro vlastní potřebu)
Akreditovaný program
dle zák. 198/2002 Sb:
ano
Kontaktní osoba Zuzana Pitková

Kontaktní informace