Login

Signup

Informace o organizaci

InBáze, z. s.

Poslání InBáze je pomáhat migrantkám a migrantům a jejich rodinám v životě v České republice. Vytváříme bezpečný a otevřený prostor k vzájemnému poznávání a porozumění mezi českými občany a lidmi jiných národností a kultur.

Sídlo: Legerova 357/50, 120 00 Praha 2
IČ: 26548216
Statutární zástupce: Ing. Alexandr Zpěvák, ředitel
Školení: ano (dobrovolníků pro vlastní potřebu)
Akreditovaný program
dle zák. 198/2002 Sb:
ano
Kontaktní osoba Tereza Lehečková

 

Kontaktní informace