Login

Signup

Informace o organizaci

Home for Trees, z.ú.

Naší vizí jsou bohaté zdravé lesy plné rozmanitého života všech forem, které k nim přirozeně náleží.

Biodiverzní, harmonická lesní společenství plná ptáků, vody a vláhy, rostlin, hmyzu, hub a dřevin, o něž s láskou a úctou pečujeme a která jsou otevřená každému teď, i všem po nás příchozím.

Zveme všechny podobně naladěné lidi k ochraně, sázení, učení se a spolupráci, v lesích „naší“ Země.

Sídlo: Terronská 619/25, 160 00 Praha 6
IČ: 08212252
Statutární zástupce: Michaela Weissová, ředitelka
Školení: ano (dobrovolníků pro vlastní programy)
Akreditovaný program
dle zák. 198/2002 Sb:
ne
Kontaktní osoba Michaela Weissová

 

Kontaktní informace