Login

Signup

Informace o organizaci

HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z.ú.

Věříme ve společnost, kde aktivní zapojení, ochota iniciovat a realizovat pozitivní změnu jsou běžnou součástí života každého z nás. My v HESTIA k tomu přispíváme podporou a rozvojem dobrovolnictví ve všech jeho podobách.

Sídlo: Na Poříčí 1041/12, 110 00 Praha 1
IČ: 67779751
Statutární zástupce: Hana Vosmíková, ředitelka
Školení: ano (školení dobrovolníků pro vlastní programy; kurzy pro koordinátory akreditované MŠMT, MPSV; kurzy pro koordinátory neakreditované)
Akreditovaný program
dle zák. 198/2002 Sb:
ano
Kontaktní osoba Ing. Zuzana Lejsková

 

Kontaktní informace