Login

Signup

Informace o organizaci

Green Doors z.ú.

Green Doors je nestátní nezisková organizace, která pomáhá lidem s duševním onemocněním na cestě zpět do zaměstnání. Podporuje je v úsilí překonat krizi způsobenou nemocí, aby co nejlépe zvládli pracovní zátěž.

Snažíme se co nejvíce propojovat sociální služby s životem v komunitě. Vycházíme z myšlenky, že obeznámenost veřejnosti s problematikou duševního zdraví usnadňuje lidem s duševním onemocněním jejich zařazení do běžného zaměstnání či do školy. Provozujeme tři podniky, ve kterých je služba pro širokou veřejnost propojena s rehabilitací. Také pořádáme kulturní a osvětové akce.

Sídlo: Pujmanové 1219/8, 140 00 Praha 4
IČ: 60164221
Statutární zástupce: Myroslava Bubela, ředitelka
Školení: ano (dobrovolníků pro vlastní programy)
Akreditovaný program
dle zák. 198/2002 Sb:
ne
Kontaktní osoba Klára Luprichová

 

Zaměření organizace

Kontaktní informace