Login

Signup

Informace o organizaci

Family and Job, z. s.

Family and Job je zapsaným spolkem, který slučuje fyzické i právnické osoby za účelem prosazování společného zájmu, jímž je slaďování soukromého a pracovního života.
Spolupracujeme se zaměstnavateli, rodiči, předškolními zařízeními a dalšími organizacemi, které se na politice slaďování obou sfér chtějí aktivně podílet. Naše aktivity spočívají v propagování myšlenky slaďování, jejím rozšiřování do všech odvětví pracovního trhu i ve sdílení kontaktů, zkušeností a know-how mezi jednotlivými členy.

Sídlo: Na Podkovce 205/20, 147 00 Praha 4
IČ: 02383314
Statutární zástupce: Mgr. Daniela Celerýnová DiS., předsedkyně spolku
Školení: ne
Akreditovaný program
dle zák. 198/2002 Sb:
ne
Kontaktní osoba Ing. Štěpánka Mašlárová

Zaměření organizace

Kontaktní informace