Login

Signup

Informace o organizaci

Dům dětí a mládeže Praha 6 – Suchdol

Jsme středisko volného času zřízené jako školské zařízení hl. m. Prahy. Poskytujeme služby v oblasti zájmového vzdělávání – programy pro aktivní využití volného času dětí, mládeže a dospělých.
Činnost Domu dětí a mládeže je určena pro děti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky, popřípadě další dospělé osoby, a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu, věku nebo jiné podmínky.

Sídlo: Rohová 540/4, Suchdol, 165 00 Praha 6
IČ: 45242950
Statutární zástupce: Mgr. Jana Němcová, ředitelka
Školení: ne
Akreditovaný program
dle zák. 198/2002 Sb:
ne
Kontaktní osoba Jana Němcová

 

Zaměření organizace

Kontaktní informace