Login

Signup

Informace o organizaci

Domov pro seniory Háje

Domov pro seniory nabízí pobytové sociální služby seniorům nad 65 let, pro které je dlouhodobě složité nebo nemožné žít spokojeně a soběstačně ve vlastním domácím prostředí. Kromě poskytnutí celoročního příjemného ubytování, dobrého a vhodného jídelníčku a zajištění sociální péče podporujeme naše klienty v samostatnosti a aktivním trávení času. Také jim pomáháme upevňovat vztahy s jejich rodinou a blízkými.

Sídlo: K Milíčovu 734/1, 149 00 Praha 4 – Háje
IČ: 70875111
Statutární zástupce: Mgr. Dagmar Zavadilová, ředitelka
Školení: ne
Akreditovaný program
dle zák. 198/2002 Sb:
ne
Kontaktní osoba Mgr. Iveta Pecnová

 

Kontaktní informace