Login

Signup

Informace o organizaci

Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická

Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická poskytuje celoroční pobytovou sociální službu lidem s mentálním, případně kombinovaným postižením. Nabízíme dva druhy sociálních služeb, a to domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení.

Sídlo: Sulická 1597/48, 142 00 Praha 4
IČ: 70873046
Statutární zástupce: Bc. Lenka Kohoutová, ředitelka
Školení: ne
Akreditovaný program
dle zák. 198/2002 Sb:
ne
Kontaktní osoba Dita Štěpánová

 

Kontaktní informace