Login

Signup

Informace o organizaci

Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Praze

Poslání: pomáháme každému, kdo naše služby potřebuje
Poskytujeme pomoc lidem, kteří se ocitají v krizových životních situacích, sociálně oslabené části populace, ohroženým rodinám, lidem s duševním onemocněním, seniorům a lidem se zdravotním postižením, kteří potřebují podporu nebo péči, bez ohledu na světový názor či náboženské přesvědčení.

Sídlo: Bruselská 298/4, 120 00 Praha 2
IČ: 45248842
Statutární zástupce: Mgr. Libuše Roytová, ředitelka
Školení: ano (dobrovolníků pro vlastní programy)
Akreditovaný program
dle zák. 198/2002 Sb:
ano
Kontaktní osoba Mgr. Iva Průšková

 

Kontaktní informace