Login

Signup

Informace o organizaci

Člověk v tísni, o.p.s.

Poskytujeme okamžitou humanitární pomoc a pomáháme lidem postavit se na vlastní nohy. Pracujeme v Česku i v zahraničí. Podporujeme vzdělávání dětí, pomáháme nejchudším a nejzranitelnějším, podporujeme obránce lidských práv. Ctíme hodnoty vzájemné pomoci, solidarity a humanismu.

Sídlo: Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2
IČ: 25755277
Statutární zástupce: Šimon Pánek, ředitel
Školení: ano (školení dobrovolníků pro vlastní programy)
Akreditovaný program
dle zák. 198/2002 Sb:
ne
Kontaktní osoba Dorota Dudková

 

Kontaktní informace