Login

Signup

Informace o organizaci

Centrum pro integraci cizinců, o. p. s.

CIC se zaměřuje na poskytování sociálních služeb, vzdělávacích a dobrovolnických aktivit cizincům, kteří jsou dlouhodobě či trvale usazeni v ČR.

Sídlo: Pernerova 10/32, 186 00, Praha 8
IČ: 26631997
Statutární zástupce: Lukáš Wimmer, ředitel
Školení: ano (dobrovolníků pro vlastní potřebu)
Akreditovaný program
dle zák. 198/2002 Sb:
ano
Kontaktní osoba Helena Vlčková

 

Kontaktní informace