Login

Signup

Informace o organizaci

Asociace křesťanských spolků mládeže, z. s.

Asociace křesťanských spolků mládeže je dobrovolné seskupení spolků dětí a mládeže, které ve své činnosti zohledňují křesťanské principy a zásady.

Samotná AKSM se zaměřuje na organizaci velkých - celostátních a světových - setkání mládeže, která připravuje ve spolupráci se všemi svými členskými spolky a Sekcí pro mládež České biskupské konference, dále na vzdělávání vedoucích, animátorů a dobrovolníků.

Sídlo: Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6
IČ: 67775861
Statutární zástupce: Ing. Marie Světničková, předsedkyně rady
Školení: ano (dobrovolníků pro vlastní programy)
Akreditovaný program
dle zák. 198/2002 Sb:
ano
Kontaktní osoba Ing. Marie Světničková

 

Kontaktní informace