Login

Signup

Informace o organizaci

Alsa, z.s.

Spolek ALSA je organizace sdružující pacienty a profesionály se zájmem o ALS (amyotrofická laterální skleróza). Jedná se o unikátní projekt, který realizujeme jako jediná organizace v České i Slovenské republice. Naším posláním je pomáhat pacientům poradenstvím, konzultacemi vhodných terapií, vytvořením specializované půjčovny pomůcek, rekondičními pobyty, výjezdy specialistů do domovů nemocných aj. Největším cílem projektu je vytvoření specializovaného centra pro tyto nemocné, jako je to v jiných zemích.

Sídlo: Americká 584/14, 120 00 Praha 2
IČ: 01495992
Statutární zástupce: Mgr. Eva Bezuchová, ředitelka spolku
Školení: ne
Akreditovaný program
dle zák. 198/2002 Sb:
ne
Kontaktní osoba Mgr. Petra Němcová

 

Kontaktní informace