Login

Signup

Kulatý stůl k dobrovolnictví v Praze

11. 2. 2022 | 0 Comments
featured-image
V úterý 9. února 2022 se konal další ze série ONLINE Kulatých stolů pořádaných organizací ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú., tentokrát se týkal rozvoje dobrovolnictví na území hlavního města Prahy.
Této akce se zúčastnilo přes 40 osob, a to zejména zástupci z několika městských částí hl. m. Prahy, radní Magistrátu hl. m. Prahy a dále zástupci z různých dobrovolnických organizací i samotní dobrovolníci.
Kulatého stolu se účastnila mimo jiné zástupkyně Ministerstva vnitra ČR, která v úvodu vysvětlila úlohu projektu Regionálních dobrovolnických center, která byla po České republice zřízena jako kontaktní, informační a poradenské body pro otázky v oblasti dobrovolnictví v jednotlivých krajích. Následovalo představení pražského RDC, jehož provozovatelem je organizace Letokruh. Jeho ředitelka, Kateřina Karbanová, zdůraznila hlavní činnosti RDC a shrnula poznatky, které za dobu konání projektu v oblasti dobrovolnictví centrum nastřádalo.
Radní hl. m. Prahy pro sociální politiku se podělila o svůj pohled na rozvoj dobrovolnictví s tím, že do budoucna vidí cestu v rozvoji dobrovolnictví především na úrovni jednotlivých městských částí.
V průběhu setkání se hodnotil rozvoj dobrovolnictví v Praze, a to z různých pohledů zúčastněných osob a probíraly se možnosti do budoucna.
Z komentářů zúčastněných organizací vyplynul zájem o pokračování činností Regionálního dobrovolnického centra zejména v oblasti propojování a sdílení, vzdělávání i pomoci s propagací dobrovolnictví.
Těšíme se na zpracované výstupy z tohoto setkání.
Všem zúčastněným děkujeme za zájem a za chuť posouvat dobrovolnictví v Praze dál.
11. února 2022