Login

Signup

Jaké byly Dny dobrovolnictví?

15. 9. 2021 | 0 Comments
featured-image

Regionální dobrovolnické centrum hl. m. Prahy uspořádalo dvoudenní akci s názvem Dny dobrovolnictví v kraji.

3. 9. 2021 se konala konference s názvem Dobrovolnictví v časech i nečasech, která návštěvníky zavedla do prostor neobyčejné kavárny Bílá vrána v ulici Ve smečkách. Konference se zúčastnil i starosta MČ Praha 1 ing. Petr Hejma, který vyzdvihl důležitost dobrovolnictví a také poděkoval všem organizacím, které se jím zabývají. Během dne zde vystoupili zástupci řady organizací, spjatých s dobrovolnictvím, kteří představili své velmi zajímavé programy. Zástupkyně Ministerstva vnitra ČR, Mgr. Nataša Diatková pohovořila zejména o koncepci rozvoje dobrovolnictví v ČR, v jejímž kontextu vznikla napříč Českem regionální dobrovolnická centra. Konference sklidila velký úspěch, neboť dala příležitost pro síťování a sdílení cenných zkušeností nejen od pracovníků a odborníků, ale i dobrovolníků samotných.

Druhý den byl věnován dobrovolnictví v praxi. Na festivalu Wannado v pražském Braníku si mohli zájemci zkusit, jaké to je být dobrovolníkem, a zároveň se dozvědět o dobrovolnických možnostech v různých lokalitách co nejvíce.

Cílem Dní dobrovolnictví bylo zdůraznit důležitost dobrovolnictví a nenahraditelnost dobrovolníků obecně, což se velmi dobře podařilo. Regionální dobrovolnické centrum hl. m. Prahy bude i nadále usilovat o šíření myšlenky a významu dobrovolnictví. Pokud se i vy chcete přidat k pražským dobrovolníkům, neváhejte se ozvat! 

15. září 2021