Login

Signup

Informace o organizaci

ŽIVOT 90, z.ú.

Podporujeme seniory v nezávislém životě, v samostatném rozhodování a účasti na společenském životě podle své vůle a preferencí.

ŽIVOT 90 je nabízí široké portfolio služeb seniorům a jejich blízkým s cílem zlepšovat kvalitu jejich života. Vycházíme z přesvědčení, že stáří není stigma. Lze jej prožít aktivně, ve zdraví a hlavně důstojně. ŽIVOT 90 se o seniory nejen stará, ale vytváří jim podmínky pro to, aby byli soběstační a naplno využívali své schopnosti a dovednosti.

Sídlo: Karoliny Světlé 286/18, 110 00 Praha 1
IČ: 00571709
Statutární zástupce: ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D., ředitel
Školení: ano (dobrovolníků pro vlastní programy)
Akreditovaný program
dle zák. 198/2002 Sb:
ano
Kontaktní osoba Helena Hořáková

 

Zaměření organizace

Kontaktní informace