Login

Signup

Informace o organizaci

Městská knihovna v Praze

Městská knihovna v Praze nabízí nejen půjčování knih, ale její pobočky plní také významnou roli vzdělávacích a komunitních center v lokalitě.

Sídlo: Mariánské nám. 1, 115 72 Praha 1
IČ: 00064467
Statutární zástupce: RNDr. Tomáš Řehák, ředitel
Školení: ne
Akreditovaný program
dle zák. 198/2002 Sb:
ne
Kontaktní osoba Ondřej Hudeček

 

Kontaktní informace