Login

Signup

Závěrečná konference projektu Rozvoj dobrovolnictví v ČR – 31.5.2022

30. 4. 2022 | 0 Comments
featured-image

Obor prevence kriminality Ministerstva vnitra Vás zve na závěrečnou konferenci pořádanou v rámci projektu „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724“.

Konference se bude konat 31. 5. 2022 od 9:30 na Ministerstvu vnitra České republiky, v budově „Centrotex“ (Praha – bližší informace o místě jsou uvedeny v pozvánce).

Těšíme se na společné setkání.

Zdroj: MV ČR

30. dubna 2022