Login

Signup

Dotace na akreditované programy 2022

22. 9. 2021 | 0 Comments
featured-image

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra přijímá do 30. září 2021 žádosti o poskytnutí dotace v rámci programu Rozvoj dobrovolnické služby v roce 2022. 

Účelem dotace je realizace dobrovolnické služby podle zákona o dobrovolnické službě v roce 2022.

Dotace poskytnutá v rámci této výzvy je určena na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

Oprávněnými žadateli jsou bezúhonné organizace, které mají v době podání žádosti o dotaci pravomocně platnou akreditaci podle § 6 zákona o dobrovolnické službě s účinností po celý rok 2022 nebo pravomocně platnou akreditaci získají nejpozději 30. září 2021.

Ministerstvo vnitra informuje žadatele o aktuálním stavu podané žádosti o poskytnutí dotace obvykle do konce kalendářního roku, který předchází rozpočtovému roku, na který žadatel žádá o dotaci, a to ve formě zveřejnění seznamu žadatelů o dotaci, kteří ne/splnily formální podmínky žádosti, na webových stránkách Ministerstva vnitra.

Plné znění dotační výzvy a příslušné dokumenty naleznete na webu Ministerstva vnitra.

Informace k výzvě a dotačnímu programu podává Mgr. Veronika Studzinská z odboru prevence kriminality na adrese veronika.studzinska@mvcr.cz, tel: 974 832 520.

Zdroj: MV ČR

8. září 2021