Login

Signup

Kam se obrátit pro pomoc?

16. 9. 2021 | 0 Comments
featured-image

Centrum sociálních služeb Praha představuje služby Pražské linky důvěry, Krizového centra RIAPS, Intervenčního centra a Pražského centra primární prevence. Propagace těchto center slouží k větší informovanosti obyvatel, zkrátka aby Pražané věděli, s čím se na koho mohou obrátit.

16. září 2021