Login

Signup

Pomáháme po tornádu

26. 6. 2021 | 0 Comments
featured-image

Jihomoravský kraj vydal důležité upozornění pro všechny dobrovolníky, kteří by se rádi zapojili do úklidu a nápravy škod, které způsobilo nedávné tornádo. Žádá všechny dobré duše, aby sami nikam nevyjížděli, ale přihlásili se přes kontaktní e-mail dobrovolnici@jmk.cz nebo krizovou linku 800 129 921.

Dobrovolníci, máte zelenou. Ve všední dny vás potřebujeme o to víc. Přijeďte jižní Moravě na pomoc.
Nejezděte pomáhat do zasažených obcí sami od sebe. Doprava tam kolabuje, silnice jsou ucpané. Záchranné složky potřebují volné příjezdové cesty, ať můžou pracovat!
Nevolejte starostům jednotlivých obcí s nabídkou pomoci. Musí teď řešit úklid a spoustu dalších problémů.
Pomáhejme správně, prosím. Děkujeme 🙏

26. června 2021