Login

Signup

Představujeme: InBáze

18. 6. 2021 | 0 Comments
featured-image

Posláním organizace a komunitního centra InBáze je pomáhat migrantkám a migrantům a jejich rodinám. Již od roku 2006 poskytuje prostor k vzájemnému poznávání a porozumění mezi českými občany a příslušníky jiných národností a kultur. Je otevřené nejen cizincům hledajícím nový domov v České republice, ale i Čechům a Češkám, kteří se zajímají o život cizinců nebo se jich dotýká téma integrace.

Děti a mládež mohou navštěvovat interkulturní kluby a výtvarný ateliér a účastnit se výletů, dílen anebo letních táborů. Na školách a v městských knihovnách organizuje InBáze tzv. Bedýnky příběhů, vyprávění pohádek a tvořivé dílny zaměřené na seznamování se s kulturou lidí z různých zemí, kteří žijí i v České republice. Pedagogům pomáhá InBáze například v oblasti vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem.

Spolupráce s dobrovolníky má v rámci InBáze dlouholetou tradici, sahající až k samotnému založení organizace, a je tedy nedílnou a nezbytnou součástí při naplňování jejího poslání a cílů.

Komunitní centrum InBáze

  • Pravidelné programy pro děti a mládež (Atelier InBáze, setkávání klubu teenagerů ClubIn, návštěvy kulturních akcí, jednodenní akce pro rodiny s dětmi v Praze a blízkém okolí)
  • Doučování dětí i dospělých (pravidelné individuální doučování, zpravidla v rozsahu jedné hodiny týdně)
  • Multikulturní ženské skupiny „Kruhy“ (účast na pravidelných setkáních ženské skupiny, skupiny pro maminky s dětmi nebo skupiny pro seniorky Babí léto)
  • Oslavy svátků (advent, masopust, Velikonoce)

Mimopražské akce InBáze

  • Pobytové akce pro děti a mládež (víkendové pobyty, letní tábory)

RefuFest v Praze

  • Multikulturní open-air festival s širokým uplatněním pro dobrovolníky

 

Kontakt: Vilena Taraskina, koordinátorka dobrovolníků (e-mail taraskina@inbaze.cz)

18. června 2021