Login

Signup

Představujeme: proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s.

18. 5. 2021 | 0 Comments
featured-image

Nezisková organizace proFem usiluje o zlepšení situace v oblasti domácího a sexuálního násilí již od roku 1993. Chce společnost vnímavější k tématu násilí na ženách a netolerující jakékoliv jeho formy. Usiluje o zvyšování kvality života obětí domácího a sexuálního násilí prostřednictvím zvyšování odbornosti, efektivity a dostupnosti systému pomoci.

Její činnost vychází z principů lidské důstojnosti, osobní svobody a rovnosti. Poskytuje poradenství a další přímou podporu osobám ohroženým domácím a sexuálním násilím. Podílí se na prevenci a zvyšování osvěty v oblasti domácího a sexuálního násilí: pořádá akce pro laickou i odbornou veřejnost a vydává poradenské a informační publikace.

Organizace má akreditovaný projekt: „Dobrovolníci v organizaci proFem“ (2019-2022). Dobrovolníci nejčastěji podporují organizaci při konferencích, workshopech, poskytují drobné administrativní výpomoci: vyhledávání informací, podkladů, rešerše článků apod.

Zaujala Vás činnost organizace a chtěl/a byste se zapojit jako dobrovolník? Kontaktujte pí Barboru Báštěckou – tel. 77 44 33 002, e-mail: administrativa@profem.cz

18. května 2021