Login

Signup

Projekt Volunteers4sport

28. 4. 2021 | 0 Comments
featured-image

Dnes vám představujeme mladý, ale zajímavý projekt, který se zaměřuje na dobrovolnictví ve sportu.

Základním posláním zapsaného spolku Volunteers4sport.cz je snaha o komplexní rozvoj sportovních, společenských, kulturních, sociálních, etických a volnočasových činností. Záměrem je propojení organizátorů sportovních akcí s dobrovolníky a příprava celkového managementu, který s organizací realizované akce souvisí.

A o co spolek usiluje?

Stát se profesní organizací dobrovolníků na sportovních akcích. Organizací, která díky své velikosti a svým zkušenostem bude partnerem pro organizátory akcí a připraví dobrovolníkům ten nejlepší servis, aby zapojení dobrovolníků mělo svojí váhu a každý dobrovolník měl zastání a jeho hlas byl slyšet.
Vytvořit profesionální management dobrovolnické práce na sportovních akcích, jak z řad zakládajících členů, tak dobrovolníků se zkušenostmi z akcí. Vybudovat takovou síť kontaktů a zapojených dobrovolníků, abychom každému dobrovolníkovi umožnili pracovat na pozicích, které přinášejí co největší užitek a jemu největší radost se zapojením.
Vzdělávat dobrovolníky, aby na svých pozicích byli co nejužitečnější, a aby získané znalosti a vědomosti mohli využívat i v běžném životě.
Usnadnit práci organizátora a zlepšit kvalitu akce lépe přizpůsobeným výběrem dobrovolníků.

Dlouhodobým cílem je vytvořit a udržovat skupinu, kterou bude propojovat sport, sportovní akce a ochota udělat pro ostatní něco zadarmo – to jsou věci, které nejsou automatické, a je třeba podobné lidi stejného smýšlení sdružovat a podporovat je v dalším růstu. 

 

Zaujala vás tato myšlenka? Chtěli byste se stát součástí tohoto projektu? Kontakt: info@volunteers4sport.cz, další informace: https://www.volunteers4sport.cz/

 

 28. dubna 2021