Login

Signup

Představujeme – Beztíže

18. 3. 2021 | 0 Comments
featured-image

Beztíže, to je specializované oddělení Domu dětí a mládeže Praha 3 – Ulita. Podporuje mladé lidi v období dospívání, při hledání vlastní identity a v jejich aktivním zapojení do společnosti.

Provozuje dva nízkoprahové kluby a tři terénní programy pro mladé lidi, kteří jsou ohroženi rizikovými jevy. Vedle sociálních služeb poskytuje další preventivní programy, které mladé lidi informují, rozvíjejí a pomáhají jim hledat vlastní identitu. Před jejich problémy si pracovníci Beztíže nezakrývají oči – naopak, pokoušejí se jim nabízet cesty k řešení. Věří, že čím méně problémů mají jednotlivci, tím méně jich má celá společnost.

 

Díky svým dobrovolníkům pomáhá Beztíže v současné době dětem na distanční výuce s doučováním. Dobrovolníci jsou školeni třeba i na to, jak reagovat v situacích, kdy se u doučovaného dítěte objeví i další problém, jako je např. dlouhodobý stres. Pomáhají také se zajištěním technického vybavení potřebného k výuce a nabízíme možnost využívat k distanční výuce prostory našich klubů i v dopoledních hodinách.

 

Zaujala vás činnost Beztíže a chtěli byste se zapojit? Více informací poskytne koordinátorka dobrovolníků a stážistů Lucie Hrušková (tel. 774 728 638, e-mail: hruskova@ulita.cz).

 

18. března 2021