Login

Signup

Právní aspekty dobrovolnictví v době pandemie

24. 2. 2021 | 0 Comments
featured-image

Tak jako v mnoha jiných oblastech, i v oblasti dobrovolnictví vyvstávají během pandemie nové, dosud neřešené a nevyzkoušené, situace, na které ani předem dané předpisy a pravidla mnohdy přímo nereagovaly, a v praxi tak vyvstávají otázky, jak existující pravidla vykládat a aplikovat, či zda není nutné je změnit.

 

A právě s takovými pochybnostmi a dotazy se na Ministerstvo vnitra a Ústřední krizový štáb (ÚKŠ) obrátily kraje a neziskové organizace. Ministerstvo vnitra proto cestou ÚKŠ svolalo jednání zainteresovaných subjektů (Ministerstvo vnitra; Ministerstvo zdravotnictví; Ministerstvo práce a sociálních věcí; Státní úřad inspekce práce; Úřad vlády – Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, Legislativní rada vlády; zástupci nestátních neziskových organizací – Charita Česká republika, ADRA o.p.s., Asociace poskytovatelů sociálních služeb, z.s,, Národní asociace dobrovolnictví z.s.) s cílem vyslechnout detailně problémy praxe a poskytnout na ně odpovědi a řešení.

 

Výsledný materiál vymezuje pojmy dobrovolník a dobrovolnictví a jejich odlišení od jiných, rovněž využívaných institutů, aby nedocházelo k jejich zaměňování a obsahuje stanoviska odpovědných resortů a institucí (MV, MZ, MPSV a SÚIP) důležitá z pohledu výkonu dobrovolnictví v době pandemie.

 

Materiál je ke stažení zde a doporučujeme jej všem, kteří dobrovolníky pro svou organizaci potřebují nebo se chtějí jako dobrovolník aktivně zapojit.

 

Zdroj: Ministerstvo vnitra

24. února 2021