Login

Signup

Představujeme: META, o.p.s.

18. 12. 2020 | 0 Comments
featured-image

META, o.p.s. je nevládní nezisková organizace, která od roku 2004 podporuje cizince v rovném přístupu ke vzdělávání a pracovní integraci. Formou sociální služby pomáhá rodinám zorientovat se v českém vzdělávacím systému. Realizuje kurzy češtiny různých formátů, zaměření a úrovní. Pedagogickým pracovníkům poskytuje metodickou podporu a poradenství v oblasti vzdělávání a začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. 

Dobrovolníci tvoří cennou součást METY, bez nich by služby nebyly úplné. Dobrovolníci se věnují:

  • doučování žáků základních a středních škol, kteří potřebují pomoct s češtinou a jinými předměty
  • přípravě a realizaci volnočasových akcí klubu Čekuj! aneb Česká kultura jinak
  • vedení kroužků a workshopů, které mají za cíl propojit děti s odlišným mateřským jazykem s českými dětmi
  • pomoc s přípravou a realizací komunitních akcí
  • účastnit se tematických akcí a aktivit METY

Pokud ještě nejste rozhodnutí či potřebujete více informací, neváhejte kontaktovat koordinátorku dobrovolnického programu Zdenu Hofmannovou (hofmannova@meta-ops.cz, 775 290 158).

18. prosince 2020