Login

Signup

Společně v knihovně

17. 12. 2020 | 0 Comments
featured-image

Dnes vám představujeme dlouhodobý projekt Nové školy o.p.s., tak aktuální v současné složité době – „Společně v knihovně“, nyní on-line.

Obecně prospěšná společnost Nová škola je nevládní, nezisková organizace, která od roku 1996 podporuje inkluzivní vzdělávání menšin, cizinců či jinak sociálně či kulturně znevýhodněných dětí a mládeže.

Program první pomoci se školou v prostředí knihovny 

  • Spojujeme knihovny, žáky okolních škol a dobrovolníky, kteří chtějí pomáhat.
  • Pomáháme knihovnám vytvářet bezpečné a otevřené místo pro všechny děti, které potřebují pomoci s přípravou do školy.
  • Chceme, aby děti vnímaly knihovnu jako přirozený kulturní maják.

Jak to vypadá v praxi? V pravidelný den i čas po celý školní rok jsou v knihovně připraveni dobrovolníci pomoci všem dětem, které přijdou, s čímkoli, co potřebují při školní přípravě. Tato služba je poskytována zdarma na nízkoprahovém principu, tj. pro zapojení není potřeba nic jiného, než přijít a mít zájem. 

Dobrovolník se může zapojit jako lektor, mentor/tutor, fotograf nebo pro volnočasové aktivity.

V případě zájmu kontaktujte koordinátora dobrovolníků Michala Kryla na emailu michal.kryl@novaskolaops.cz nebo telefonu 737544773.

17. prosince 2020